www.skype.com 
Muốn nói truyện trong Internet, qua
SKYPE , xin làm như său:

1) Lấy chương trình "
SkypeSetup.exe" , 
    bằng cách kích chuột vào khung dưới đây:

2)   kich chuột vào ô trên: "Execute ...
    để GÀI chương trình "
SkypeSetup.exe"

3) Tiế tục ... kích chuột để
Setup ...
     rồi chọn cho mìh 1...
nickname ....

=> để nói truyện với nickname khác,     
     vídụ:
ntrung , nguyentri_pg , gacon_22 , behoavn ,
             dungtomtep, galon_lavan , trinhnguyen2005 
            
vinhhang7849      


vài điêu nên nhớ, khi làm việc tại dịch vu
1) nên dùng " SkypeSetup.exe" đã có sẵn trong USB để khỏi mất công download mất thêm tiền internet !
2)
Gài Skype trong ổ USB

3)
Không để dấu vết trên màn hình dịch vụ, bằng cách để trắng 2 ô vuông như dứơi đây  


4)
skype chỉ khởi động khi kich chuột vào skype đã gài trong USB